Full Stack Bootcamp

תודה רבה שנרשמת! נשלח אליך מייל עם פרטים להמשך תהליך המיון, כדאי לבדוק בתיבת קידום המכירות או הספאם ומומלץ להעביר את המייל לתיבה הראשית. 
נציין כי התכנית הינה תכנית אינטנסיבית של חצי שנה שאין אפשרות במהלכה לעבוד או ללמוד. התכנית מתחילה בינואר 2021

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בדף הפייסבוק שלנו