אוריינות דיגיטלית

פיתוח וביצוע תכניות ופרויקטים לקהלים שונים העושים את צעדיהם הראשונים או הבסיסיים בעולמות טכנולוגיים. באמצעות רשת של מרכזי ידע ומחשבים הפרוסה בכל הארץ, אנו מסייעים לילדים, קשישים, ואוכלוסיות מודרות לשפר את חייהם באמצעות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים.